akeweny, akwerrk, anem, pwethekat

POOR, YOUNG ANIMAL, SIT, CAT

Akeweny akwek anem, akeweny kwek anem pwethekat.

Poor little thing there, the poor little pussycat.