akeweny, akwek, irnem, pwethekat

POOR THING, SMALL, STAND, CAT

Akeweny akwek irnem, akeweny kwek irnem pwethekat.

Poor little thing there, the poor little pussycat.