anaty

BUSH POTATO

Anaty.

Bush potato.

Ipomoea costata