angkethakw, anem, kwaty, kweny, angkethakw, anem

THIRSTY, SIT, WATER, WITHOUT, THIRSTY, SIT

Angkethakw anem, kwaty-kwenyel, angkethakw anem.

Feeling thirsty, no water, I'm feeling thirsty.