angkethakw, anem, kwaty-kweny, angkethakw, anem

THIRSTY, SIT, WATER-WITHOUT, THIRSTY, SIT

Angkethakw anem, kwaty-kwenyel, angkethakw anem.

Feeling thirsty, no water. I'm feeling thirsty.