arlatyey, mern

PENCIL YAM, FOOD

Arlatyey, arlatyey. Mern arlatyey, mern arlatyey.

Pencil yam, pencil yam.

Vigna lanceolata