kwerltetye, artnwenge, kaltye, etnyenke

TEACHER, CHILD, KNOWLEDGE, GIVE

Kwerltetyele artnwenge inenge kaltye etnyerrantye.

The school teacher gives knowledge to the children.