karnuru, nyinami

POOR THING, SIT

Karnuru, nyinami ka.

Poor thing sitting there.